Pedagogisch beleidsplan 

Hier vindt u het pedagogisch beleidsplan voor De Scharrelboerderij. Hierin staat op welke wijze wij vorm geven aan het pedagogisch beleid op de werkvloer.

Ook is dit beleidsplan bedoeld als leidraad voor medewerkers en vrijwilligers op De Scharrelboerderij en als informatie voor ouders, zodat zij weten hoe wij op De Scharrelboerderij werken en vanuit welke visie. 

info@descharrelboerderij.nl

Tel: 0412-489803

Dagbesteding ouderen: 06-10636305

KDV / BSO: 06-10563890

De Scharrelboerderij

Huizenbeemdweg 53 

5345 HL Oss

T: 0412-489803

E: info@descharrelboerderij.nl

KVK-nummer: 77992628

LRK-nummer KDV: 313682069

LRK-nummer BSO: 147890998

© 2020 door Appeltje Eva in opdracht van De Scharrelboerderij