Pedagogisch beleidsplan 
slak.png
Creatief met suikerklontjes.jpg

Hier vindt u het pedagogisch beleidsplan voor De Scharrelboerderij. Hierin staat op welke wijze wij vorm geven aan het pedagogisch beleid op de werkvloer.

Ook is dit beleidsplan bedoeld als leidraad voor medewerkers en vrijwilligers op De Scharrelboerderij en als informatie voor ouders, zodat zij weten hoe wij op De Scharrelboerderij werken en vanuit welke visie.