Tarieven en contracten

Op de buitenschoolse opvang van De Scharrelboerderij zijn de kinderen 51 weken per jaar van harte welkom. In de week tussen Kerst en Nieuwjaar is de boerderij gesloten.

 
Het uurtarief bij de B.S.O. bedraagt € 7,89 per uur. Na schooltijd halen wij de kinderen van school (Korenaer in Oss en St. Jozefschool in Lithoijen) en verblijven zij op De Scharrelboerderij totdat hun ouders hen komen halen. Wij bieden de opvang tot 18.00 uur aan. U kunt verlengde dagdelen afnemen. Voor dit extra half uur geldt hetzelfde tarief als u betaalt voor de andere uren op die dag. Wij verlengen tot een half uur ná sluitingstijd.

 

Op De Scharrelboerderij mag u kiezen hoeveel weken per jaar uw kind gebruik gaat maken van de opvang. U kunt kiezen tussen 40 of 51 weken opvang per jaar.

 

Onze tarieven:

51 weken opvang, € 7,89 per uur

40 weken opvang, € 8,19 per uur

Kinderen kunnen ook tijdens vakanties gebruik maken van de B.S.O. Tijdens vakantiedagen worden er extra leuke activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld sportclinics, hutten bouwen en creatieve workshops. We houden hierbij rekening met de wensen van de kinderen en proberen hier zoveel als mogelijk aan tegemoet te komen.

kuien 2.png

Kinderen van de basisschool hebben ook vaak een aantal vrije dagen vanwege studiedagen op school. Zodra u kiest voor 51 weken opvang, dan worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor de studiedagen en zorgen wij voor de opvang van uw kind(eren). Als u kiest voor 40 weken, dan krijgt u een extra factuur voor het gebruik van de opvang tijdens de studiedag(en). 

Voor de B.S.O. krijgt u vanuit de belastingdienst een teruggave. Om exact te berekenen welk bedrag u ontvangt, verwijzen we u graag naar de volgende website:

https://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/kosten-kinderopvang.html

Betalingen aan De Scharrelboerderij geschieden via automatische incasso in de maand voorafgaand aan de afname. Maandelijks ontvangt u een factuur met de specificatie van de volgende maand. Natuurlijk maken wij vrijblijvend een offerte voor u.